คนไม่มีลูกจงรู้ไว้ คุณถือเป็นคนมีบุญบารมีมาก

คนไม่มีลูกจงรู้ไว้ คุณถือเป็นคนมีบุญบารมีมาก ต้นไม้ถ้าลูกมันรสไม่ดี ก็มีแต่คนจะโค่นต้นทิ้ง ไม่มีใครคิดจะบำรุงรัก ษ าไว้ ตรงข้ามถ้าลูกมันรสดี ทั้งหวานทั้งมัน เจ้าของก็อย ากใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน ทะนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆ ต้นไม้จะอายุยืนได้รับการบำรุงรัก ษ าดีเพียงไร ขึ้นอยู่กับลูกของมัน คนเราก็เช่นกัน ถ้าลูกทำดี คนทั้งหลายก็ชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดี ความสุขกายสบายใจก็ติดตามมาเพราะลูก บุญกุศลความดีก็ไหลมาเพราะลูก แต่ถ้าลูกทำชั่ ว คนทั้งหลายก็แ ช่ งด่ ามาถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่า สิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูก และในทางตรงข้าม …

Read More

คนฉลาดคือคนอยู่เป็น คนใจเย็นคือคนรอบคอบ

คนฉลาดคือคนอยู่เป็น คนใจเย็นคือคนรอบคอบ คนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้น แต่ต้องรู้จัก นิ่งอย่างมีสติ ให้เป็นด้วย ต้องรู้ใน สิ่งที่ไม่ควรพูด ให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูด 1 ยิ้มแห่งสย าม รอยยิ้มสร้างโลกนี้ให้สดใสได้ เหมือนดังคำที่บอกว่า ถ้าคุณยิ้ม โลกก็จะยิ้มให้คุณ เพียงแค่คุณไปไหนแล้ว มีแต่รอยยิ้มให้คนรอบข้าง คนรอบข้างก็จะอารมณ์ดีขึ้นไปด้วย 2 กินอย่ างมีสติ บางครั้งเราก็ทานไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วย บางครั้งก็ทานไปด้วยดูจอทีวี จอมือถือไปด้วย แล้วครั้งสุดท้ายที่ทานอาหารทีละคำ รับรสชาติ แล้วขอบคุณอาหารในมื้อนั้น คือเมื่อไหร่กันหรือ 3 …

Read More