คุณมีค่า อย่าเอาชีวิตไปมอบให้กับคนที่มองเห็นคุณเป็นเพียงหินข้างทาง

คุณมีค่า อย่าเอาชีวิตไปมอบให้กับคนที่มองเห็นคุณเป็นเพียงหินข้างทาง

เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เสียใจ เราจะรู้ว่าสิ่งที่ทำมา มันไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้น บอตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้แล้ว

อย่าเอาชีวิตที่มีค่าของคุณ ไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า อย่ าเอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า

อย่าแขวนชีวิตเราไว้กับ ความพอใจของคนอื่น อย่ าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร อย่ าเอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า

อย่ ายอมให้ใครมาดูถู ก ต ร าหน้าว่าความรักของเราไม่มีราคา อย่ าหยิบ ยื่น มี ด ให้คนอื่นมา แ ท ง เราซ้ำๆ

ด้วยคำว่า ยอมให้ อ ภั ย ให้โอ กาสซ้ำแล้วซ้ำอีก อย่ ายอมปล่อยให้ตัวเองทุ กข์ซ้ำๆ เ จ็ บซ้ำๆ เพราะคำว่าไม่มีที่ไป

อย่ ายอมให้ใครมาทำร้ ายซ้ำๆ เพียงเพราะเรารักและไว้ใจเขา ความดีเอาชนะคนเห็นแ ก่ตัวไม่ได้ ความสงสารเอาชนะคนไม่รักไม่ได้ ความทุ่มเทเอาชนะใจไม่ได้

ความคาดหวังเอาใจคนไม่รักไม่ได้ ความซื่อสั ตย์เอาชนะคนหลายใจไม่ได้ ความรักเอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้

หาก เ ห นื่ อ ย นักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า ก็ควรจะ ถ อ ย มาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อนเสียบ้าง

การก้าว อ อ ก มาจากจุดที่ยืนอยู่แม้จะ เ จ็ บ ป ว ด แต่เราควรให้โอ กาสตัวเองได้พัก อย่ า แ ข ว น ชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่น

วันนี้ตัวเอง เ ห นื่ อ ย มาพอหรือยัง วิ่งต ามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป ช่ ว ย รักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อย ชีวิตเราเองเราควรหาความสุขให้ตัวเอง

ขอบคุณที่มา junjaonewscom