ขอบคุณมือที่สามที่เดินเข้ามาเขาช่วยนำพาคนไม่จริงใจออกจากชีวิตเราไปได้สักที

ขอบคุณมือที่สามที่เดินเข้ามาเขาช่วยนำพาคนไม่จริงใจออกจากชีวิตเราไปได้สักที ขึ้นชื่อว่ามือที่สาม เขาจะเดินเข้ามาได้ยังไงกัน หากไม่มีใครสักคนดึงเขาเข้ามาในชีวิตคู่ของเรา แฟนใคร ใครก็รักกันทั้งนั้น ก่อนจะทำอะไร คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อน ระวังจะหยิบเอาของ ของคนอื่นไปโดยไม่รู้ตัว จงขอบคุณมือที่สามที่ผ่านเข้ามาหากความสัมพันธ์ต้องจบลงไป จงขอบคุณเขาที่เข้ามาทำให้รู้ว่าความสัมพันธ์ที่เรามีมันยังไม่ดีพอ เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างเรื่องราวเก่าๆที่ถูกแทนที่ด้วยเรื่องราวใหม่ๆ คนเก่าๆที่ถูกแทนที่ด้วยคนใหม่ๆความรู้สึกเดิมๆที่ถูก กั ด ก ร่ อ นไปกับกาลเวลา แม้มันอาจไม่ห ายไปแต่ก็ไม่เหมือนเดิมทุกความสัมพันธ์ ล้ ว นเปลี่ยนแปลงไป เรื่องราวที่ส่งผลต่อ อ า ร มณ์ความ …

Read More

ร า ศีนี้ ช ะ ต าดีกว่าคนอื่น ร ว ยไปไกล ถึงหลัก ล้ า น กระเป๋าตุง ห นั ก ม า ก นับแต่16 ตุ ล าคม ย า วไปถึงปลายปี 6 4 เ ล ย

ร า ศีนี้ ช ะ ต าดีกว่าคนอื่น ร ว ยไปไกล ถึงหลัก ล้ า น กระเป๋าตุง ห นั ก ม า ก นับแต่16 ตุ ล าคม ย า วไปถึงปลายปี 6 4 …

Read More

ด ว งเ ศ ร ษ ฐีมาเยื อ น หม ด ห นี้ หมด สิ น กับ ร า ศี นี้ จากนี้ไปชีวิต ดี อู ฟู ม า ก

ด ว งเ ศ ร ษ ฐีมาเยื อ น หม ด ห นี้ หมด สิ น กับ ร า ศี นี้ จากนี้ไปชีวิต ดี อู ฟู ม า ก ร า …

Read More

เ งิ น ในก ร ะเป๋าที่มีมากแล้ว จะมีมากกว่าเดิม เป็นสิ บ เ ท่ า 3วันเกิ ด ต่ อไ ป นี้ เ ก ณ ฑ์ ด ว ง ดี มี ท รั พ ย์ ใ ห ญ่

เ งิ น ในก ร ะเป๋าที่มีมากแล้ว จะมีมากกว่าเดิม เป็นสิ บ เ ท่ า 3วันเกิ ด ต่ อไ ป นี้ เ ก ณ ฑ์ ด ว ง ดี มี ท รั พ …

Read More

หมดเรื่อง ซ ว ยๆ สักที ใน5วั นเ กิดนี้ จะมีแต่เรื่องดีโ ค ต รเข้าหา การงาน การ เ งิ น รุ่ง เ รื อ ง สุ ด ๆ

หมดเรื่อง ซ ว ยๆ สักที ใน5วั นเ กิดนี้ จะมีแต่เรื่องดีโ ค ต รเข้าหา การงาน การ เ งิ น รุ่ง เ รื อ ง สุ ด ๆ การทำบุญทำความดีจะช่วยลดกร ร มเก่าที่แต่ละคนมีมาไม่เท่ากันลงไปได้ และยังเสริมให้โ อ …

Read More

3 วั น เ กิ ด นี้ ร ว ย ส า ย ฟ้ า แ ล บ ชะต าพุ่ง แ ร งสุดได้บ้านรถ ม ร ด ก ไม่มีทุ กข์ สุข ก า ย ส บ า ย ใ จ

3 วั น เ กิ ด นี้ ร ว ย ส า ย ฟ้ า แ ล บ ชะต าพุ่ง แ ร งสุดได้บ้านรถ ม ร ด ก ไม่มีทุ กข์ สุข …

Read More

เ ท ว ด าฟ้าท่าน ป ร ะ ท านความ ร ว ยมาให้ตรงห น้ าแล้ว 4วันเกิดนี้เท่านั้น จะได้ มีโชคใหญ่ เข้ามาไม่ ทั น รู้ ตั ว

เ ท ว ด าฟ้าท่าน ป ร ะ ท านความ ร ว ยมาให้ตรงห น้ าแล้ว 4วันเกิดนี้เท่านั้น จะได้ มีโชคใหญ่ เข้ามาไม่ ทั น รู้ ตั ว คนวันพุธ ที่เกิดในวันพุธเด็ ดเดี่ ย วมา ก …

Read More

6 ข้อดี ของการ อ ก หั ก อย่ากลัวที่จะรัก เพราะการ อ ก หัก ก็ไม่ได้ แ ย่เสมอไป

6 ข้อดี ของการ อ ก หั ก อย่ากลัวที่จะรัก เพราะการ อ ก หัก ก็ไม่ได้ แ ย่เสมอไป หลายๆ คนกลัวที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ สาเหตุหลักมาจากความกลัว กลัว อ ก หักบ้างแหละ กลัวเขาไม่รักบ้างแหละ เข็ดกับความรักบ้างแหละ จริงๆ แล้วการ อ ก หักก็ไม่ใช่เรื่องที่แ ย่เสมอไป …

Read More

โตป่านนี้แล้วเลิกแคร์คนที่ไม่รู้จักตัวตนของคุณสักที

โตป่านนี้แล้วเลิกแคร์คนที่ไม่รู้จักตัวตนของคุณสักที แคร์คนที่ใช่ และเลือกจะอยู่ ลืมคนที่ไม่ใช่ และเลือกจะไป เพราะเขาไม่จำเป็น กับชีวิตคุณเลย ในชีวิตคนเราแม้จะพย าย ามทำดีเท่าไหร่ แต่ก็คงไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้ จึงเป็นเรื่องแสนธรรมดาที่ในชีวิตคุณต้องพบเจอ ทั้งผู้คนที่ชอบและไม่ชอบคุณในตัวคุณ มีคนมากมายที่เข้ามาทำความรู้จักกับเรา บางคนคบกันเพราะความจริงใจที่มีให้กัน บางคนคบกันเพื่อหวังผลประโยชน์ต่างๆ จากตัวเรา บางครั้งเราให้ใจไปเต็มร้อย แต่ได้ใจกลับมาแค่นิดเดียว และที่สำคัญจะไม่มีใครรู้จักเราได้ดีพอ หากคนนั้นยังไม่รู้จักเราจริงๆ หากคุณต้องพบเจอกับคนที่ไม่ชอบบางอย่างในตัวคุณ แต่มันเป็นสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หรือเปลี่ยนได้แต่คุณเองก็เป็นทุกข์ หรือคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำ ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ดี เป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรแล้ว สิ่งที่คุณต้องทำคือหยุดแคร์ หยุดเก็บคำพูดของเขามาใส่ใจหรือคิดมาก คิดเสียว่าเขาคือคนที่ไม่รู้จักคุณดีพอ …

Read More

เปิดทางรว ย 4 วันเกิด ดว งพุ่งดีที่สุดในรอบ 5 ปี จับเงินล้านสบายไปจนแก่

เปิดทางรว ย 4 วันเกิ ด ดว งพุ่งดีที่สุดในรอบ 5 ปี จับเงินล้านสบายไปจนแก่ คนเกิ ดวันพุธ เป็นคนที่เกิดมากับดวงขยันแล้วร ว ย ต่างจากคนเกิดวันอื่นที่ขยันเป็นสิบๆปียังร ว ยย าก แต่คนเกิดวันพุธหากขยันจะร ว ยเร็วกว่าเพื่อนคนอื่นๆมาก ชะต าชีวิตไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นก็ร ว ยได้ด้วยตัวเอง ร ว ยได้ด้วยลำแข้งตัวเอง ไม่ต้องไปติดหนี้บุญคุณใครเลย …

Read More